Ukončení 6. kola příjmu žádostí na MAS Hornolidečska

V rámci 6. kola příjmu žádosti na realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013 bylo předloženo v řádném termínu (tj. do 4.10.2010) celkem 8 žádostí, z toho:

  • FICHE 1: "Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska" v rámci FICHE nebyla předložena žádná žádost
  • FICHE 2: "Občanské vybavení a služby" 5 žádostí
  • FICHE 3: "Valašské kulturní dědictví" v rámci FICHE nebyla předložena žádná žádost
  • FICHE 4: "Zemědělství na Valašsku a valašské produkty" nebyla předložena žádná žádost
  • FICHE 5: "Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel" byla předložena 1 žádost
  • FICHE 6: "Diverzifikace zemědělství" 2 žádosti
  • FICHE 7: "Podpora a rozvoj služeb v cestovním ruchu" v rámci FICHE nebyla předložena žádná žádost
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE