Vyhlášení výzvy č. 6

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.6 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

  • FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
  • FICHE 2: Občanské vybavení a služby
  • FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
  • FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
  • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel
  • FICHE 6: Diverzifikace zemědělství
  • FICHE 7: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 13.9. - 4.10.2010 do 15.00 hod

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE