Rok 2009


2011          2010          2009          2008          2007


31.08.2009

Vyhlášení výzvy č. 4

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.4 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 2: Občanské vybavení a služby
 • FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
 • FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
 • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 1.9. - 30.9.2009

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele" 
05.05.2009

Pozvánka na informační seminář k výzvě č. 3

MAS Hornolidečska pořádá dne 21.5.2009 v době od 13.00 do 15.00 hod. informační seminář k výzvě č.3 vyhlášené v rámci realizace Strategie Leader MAS hornolidečska na období 2007 – 2013. Seminář je určený pro obce, NNO, církevní organizace, drobné podnikatele, podnikatele podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělské subjekty.

 

Pozvánka na seminář


14.4.2009 Vyhlášení výzvy č. 3 k předkládání projektů

 

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.3 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
 • FICHE 2: Občanské vybavení a služby
 • FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
 • FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
 • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel
 • FICHE 6: Diverzifikace zemědělství
 • FICHE 7: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 4.5.-29.5.2009

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 


 

07.04.2009 Informace o plánovaném vyhlášení 3. výzvy MASH

MAS Hornolidečska oznamuje žadatelům, že v měsíci květnu vyhlásí 3. výzvu k příjmu žádostí o dotaci v rámci realizace Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013. Výzva bude zveřejněna v nejbližší době. 
12.02.2009

Valná hormada MASH schválila harmonogram výzev na rok 2009

Valná hromada MAS Hornolidečska schválila na svém včerejším jednání harmonogram výzev na rok 2009. V roce 2009 je plánováno vyhlášení dvou výzev:

 • Výzva č. 3 - příjem žádostí 4.5.-29.5.2009
 • Výzva č. 4 - příjem žádostí 1.9.-30.9.2009

Zároveň však upozorňujeme, že v případě vyčerpání alokace finančních prostředků v rámci Výzvy č.3 nebue podzimní výzva vyhlášena.

 

Harmonogram výzev na rok 2009

 


 

04.02.2009

Seminář MAS Hornolidečska - dotace v roce 2009

MAS Hornolidečska pořádá dne 11.2.2009 v době od 9.00 do 13.00 hod. seminář pro žadatele. Seminář bude zaměřený na možnost získání dotací v rámci realizace Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska v roce 2009. Místo konání: Ranč U Zvonu, obec Francova Lhota.

 

Pozvánka na seminář

 

21.01.2009

Vyhlášení výzvy č. 2 k předkládání projektů

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.2 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
 • FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
 • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 21.1. - 12.2.2009

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE