Rok 2011


2011
          2010          2009         2008          2007

 


15.9.2011   Hodnocení MAS 2011

Ve dnech 1.9. - 14.9.2011 proběhlo hodnocení činnosti Místních akčních skupin 2011. Oproti minulému roku proběhlo několik změn. Tou hlavní byla změna v průběhu hodnocení. Na rozdíl od loňského hodnocení, kdy jednotlivé hodnotitelské komise navštěvovaly MAS v jejich regionu, byla letos ustanovena pouze jedna komise, která hodnotila MAS na základě dotazníku a prezentace v sídle MZe v Praze. Naše MAS prezentovala svou činnost 7.9.2011 stejně jako ostatní MAS Zlínského kraje. Výsledky hodnocení zatím nejsou známy, ihned jak se to změní vás budeme informovat.

 


 

 

29.8.2011 Projekt spolupráce schválen k podpoře

Naší MAS se podařilo získat podporu na připravovaný projekt spolupráce s názvem "Síťování místních výrobků na Valašsku". Žádost byla podána na konci června a v polovině srpna proběhla jeho veřejná obhajoba na CP SZIF v Praze. Partnery projektu jsou MAS působící na Valašsku - MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Rožnovsko, MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, MAS Ploština a MAS Luhačovské Zálesí. Cílem projektu je vytvoření distribuční sítě místních produktů a také vytvoření regionální značky. Ta má umožnit občanům a návštěvníkům Valašska koupit prověřené místní produkty a výrobcům zajistit odbyt v nejbližším okolí. Věřme že společným usílím se podaří vytýčené cíle splnit. Seznam všech podpořených projektů spolupráce KE STAŽENÍ ZDE


28.6.2011 Podána žádostz o dotaci na projekt spolupráce

Dne 27.6.2011 byla na CP SZIF v Praze podána žádost o dotaci na projekt spolupráce. Projekt má název "Síťování místních produktů na Valašsku" a klade si za cíl vytvořit distribuční síť produktů vyrobených v regionu Valašsko. Jedná se především o  produkty místních farem, ale také masné výrobky a další potravinářské výrobky. Do spolupráce je zapojeno celkem 6 místních akčních skupin z Valašska. Jsou to MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Ploština, Luhačovské Zálesí a MAS Hornolidečska. Rozhodnutí o schválení podpory bude známo během podzimu roku 2011.

 


 

22.06.2011 Registrace projektů 7. výzvy na SZIF

Dne 21.6. byly na RO SZIF v Olomouci zaregistrovány projekty podané v rámci 7. výzvy MASH. Od tohoto data je možné uplatňovat způsobilé výdaje na realizaci projektu. Celkem bylo zaregistrováno 10 projektů, jejich seznam je přiložen níže.

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH PROJEKTŮ

 


16.06.2011 Seznam projektů vybraných v rámci 7. výzvy

 

Výběrová komise MAS Hornolidečska vybrala projekty k podpoře z programu LEADER. Bylo podáno celkem 10 projektů z nichž všechny byly doporučeny k financování. Seznam projektů je ke stažení níže

SEZNAM VYBRANÝCH PROJKETŮ V 7. VÝZVĚ

 

 


 

 08.06.2011     Přehled předložených žádostí v rámci 7. kola

 

Název projektu

Název žadatele Místo realizace
FICHE 4 "Zemědělství na Valašsku"    
Pořízení techniky na údržbu zemědělských ploch R. Zicha Pozděchov
Pořízení mobilní zemědělské techniky pro firmu GONE, s.r.o GONE, s.r.o. Prlov
FICHE 5 "Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel"    
Pořízení granulační linky na výrobu dřevěných pelet Dřevostav K+Ř Prlov
Pořízení sušičky dřeva M. Mikeska Lidečko
Provozovna dřevovýroby v obci Horní Lideč J. Slánský Horní Lideč
Pořízení vybavení a úprava vnějších ploch autoservisu Švirák T. Švirák Horní Lideč
Vybavení pneuservisu a autoservisu PNEUMARTINKA T. Martinka Valašská Polanka
Vybudování zázemí prodejny železářského zboží a kovoopravny Z. Tkadlec Valašská Senice
Pořízení mobilního stroje – nakladače pro manipulaci s dřevem POZ-Dřevo, s.r.o. Pozděchov
FICEH 8 "Vlašské produkty"    
Vybudování bourárny masa AGROFYTO, s.r.o. Lidečko

 


 

23.5.2011 Ukončení 7 kola příjmu žádostí na MAS Hornolidečska

V rámci 7. kola příjmu žádosti na realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013 bylo předloženo v řádném termínu (tj. do 20.5.2011) celkem 10 žádostí, z toho:

 

  • FICHE 4: "Zemědělství na Valašsku" byly předloženy 2 žádosti
  • FICHE 5: "Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel" bylo předloženo 7 žádostí
  • FICHE 6: "Diverzifikace zemědělství" v rámci FICHE nebyla předložena žádná žádost
  • FICHE 8: "Valašské produkty" byla předložena 1 žádost


 

 

26.4.2011 Vyhlášení výzvy č. 7

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.6 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

  • FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
  • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel
  • FICHE 6: Diverzifikace zemědělství
  • FICHE 8: Valašské produkty

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 26.4. - 20.5.2011 do 12.00 hod

 

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 

 


14.4.2011 Připravujeme 7. výzvu k předkládání projektů

 

MAS Hornolidečska připravuje 7. výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Strategického plánu MAS Hornolidečska na období 2007 – 2013. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 5.7. – 26.7.2011. Vyhlášeny budou následující oblasti podpory:

FICHE 4 - Zemědělství na Valašsku

FICHE 5 - Zakládání a rozvoj mikropodniků

FICHE 6 - Diverzifikace zemědělství

FICHE 8 - Valašské podukty

Podrobné informace budou včas zveřejněny na internetu. Doporučujeme žadatelům včas konzultovat záměry s pracovníky MAS Hornolidečska.

 

 

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE