Leader 2007-2013 » Přehled předložených a schválených žádostí v 6. kole

Dne 20.10.2010 vybrala Výběrová komise MAS Hornolidečska v rámci 6. kola příjmu žádostí celkem 7 projektů, mezi které rozdělila celkem 3.068.275,- Kč a jednoho náhradníka.  

Schválené projekty:

FICHE 2: Občanské vybavení a služby

  • Rekonstrukce šaten při sportovním hřišti Pozděchov, žadatel: Tělovýchovná jednota SOKOL Pozděchov
  • Rekonstrukce kulturního domu v obci Francova Lhota, žadatel: Obec Francova Lhota
  • Vybavení knihovny a zázemí pro jednotku SDH v obci Střelná, žadatele: Obec Střelná
  • Úprava prostor hasičské zbrojnice na klubovnu SDH a vytvoření zázemí pro výjezdní jednotku SDH, žadatel: Obec Pozděchov

FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel

  • Dokončení přístavby a pořízení vybavení prodejny potravin v Horní Lidči, žadatel: Karel Františák
  • Stroj na zpracování palivového dříví, žadatel: GONE spol. s r.o.

FICHE 6: Diverzifikace zemědělství

  • Rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení areálu společnosti KOVAR, s.r.o., žadatel: KOVAR s.r.o.

 

Náhradník:

FICHE 2: Občanské vybavení a služby

  • Stavební úpravy sálu kulturního domu v Senince, žadatel: Obec Seninka

 

Seznam scvhálených projektů

Leader 2007-2013

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE