CLLD 2014 - 2020 » Výzvy a dokumenty pro žadatele

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

IROP


Výzva č. 6 IROP - Bezpečnost dopravy IV. (příjem žádosí 12.5.2021 - 30.6.2021)

Výzva č. 7 IROP - Vzdělávací infrastruktura II. (příjem žádosí 24.5.2021 - 12.7.2021)

 

PRV


Výzva č. 3 PRV - Program rozvoje venkova (PRV), příjem žádostí: 24.6.2021 - 30.7.2021

 

 

Ukončené výzvy

 

 

IROP


Výzva č. 1 IROP - Bezpečnost dopravy (UKONČENO)

Výzva č. 2 IROP - Bezpečnost dorpavy II. (UKONČENO)

Výzva č. 3 IROP - Vzdělávací infrastruktura I. (UKONČENO)   

Výzva č. 4 IROP - Bezpečnost dopravy III.  (UKONČENO)  

Výzva č. 5 IROP - Rozvoj zájmového a neformální vzdělávání I. (UKONČENO)  

  

PRV


Výzva č. 1 PRV - Program rozvoje venkova (PRV) (UKONČENO)

Výzva č. 2 PRV - Program rozvoje venkova (PRV) (UKONČENO)

 

OPŽP


1. Výzva OPŽP  - Realizace sídlení zeleně (UKONČENO)

2. Výzva OPŽP - Realizace sídlení zeleně (UKONČENO)