CLLD 2014 - 2020 » Výzvy a dokumenty pro žadatele

Aktuálně vyhlášené výzvy

 

IROP

 

1. Výzva - Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

Ukončené výzvy

 

PRV

 

1. Výzva - Program rozvoje venkova (PRV)