Projekty MAS » Získané dotace pro MAS

 

Dotace ze Zlínského kraje na zpracování ISRÚ 2014-2020

 

Rok: 2013

V roce 2013 poskytl Zlínský kraj MAS Hornolidečsku dotaci ve výši 100 tis. Kč na zpracování Integrované strategie rozvoje území MAS Hornolidečska pro období 2014 – 2020.

ZK

 

 


 

Podpora Zlínského kraje v roce 2014

Rok: 2014

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj MAS Hornolidečsku návratnou finanční výpomoc v celkové výši 500 tis. Kč zaměřenou na podporu místních akčních skupin v roce 2014 a přípravu MAS na období 2014-2020.

 

ZK

 


 

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hornolidečska

Rok: 2014

V roce 2014 získala MAS Hornolidečska dotaci na vytvoření strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hornolidečska. Dotace byla poskytnuta z OP Technická pomoc.

Reg. č. projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00183

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

 

OPTP