CLLD 2014 - 2020 » Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hornolidečska, z.s.

IROP

Projekt je určen pro MAS Hornolidečska, z.s., která splnila veškeré náležitosti stanovené Řídícím orgánem k realizaci Strategie CLLD

Projekt je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD). Hlavní cíle projektu: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Projekt ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS HORNOLIDEČSKA, je spolufinancován Evropskou unií.