Úspěšné projekty

Za dobu svého působení už přinesla MAS do mikroregionu Hornolidečska více než 20 milionů korun z fondů EU, podpořeno bylo více než 30 projektů zaměřených na obce, podnikatele a neziskové organizace. Dohromady se spoluúčastí žadatelů se podařilo investovat více než 30 milionů do rozvoje oblasti. Popisy projektů a bližší informace jsou členěny dle místa realizace (obce).