Úspěšné projekty » Seninka

Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obc Seninka

Žadatel - obec Seninka

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013

 


 

Vybudování provozního zázemí občanského sdružení Úsměv

Žadatel - obec Seninka

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013


 

Stavební úpravy sálu kulturního domu v Senince

Žadatel - obec Seninka 

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013