Projekty MAS » MAP rovzoje vzdělávání Vsetínsko II

MAS Hornolidečska se jako partner zapojila do projektu "MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II". Více informací zde.

 

Název projektu: MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008520

Doba realizace: 1.12.2017 - 30.11.2020

 

 publicita

 

 

kızılay dershaneler