Úspěšné projekty » Prlov

Agroturistické centrum Prlov

Žadatel - obec Prlov

Dotační titul: Program rozvoje venkova


 

Rekonstrukce budovy komunitního centra

Žadatel - obec Prlov

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007 - 2013