Úspěšné projekty » Sdružení obcí Hornolidečska

Kulturně společenské aktivity obcí příhraničního mikroregionu Hornolidečska

Žadatel - Sdružení obcí Hornolidečska

Dotační titul: INTEREG IIA Česká republika - Slovensko


Hornolidečská magistrála podpora rozvoje turistiky v mikroregionu

Žadatel - Sdružení obcí Hornolidečska

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER +


Zachování kulturního dědictví mikroregionu

Žadatel - Sdružení obcí Hornolidečska

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER +


Zkvalitnění Hornolidečské magistrály a údržba zeleně v obcích Hornolidečska

Žadatel - Sdružení obcí Hornolidečska

Dotační titul: MAS Hornolidečska/Program rozvoje venkova, Osa IV LEADER