Úspěšné projekty » Střelná

Sportovní areál Střelná

Žadatel - obec Střelná

Dotační titul: Intereg IIIA Česká republika - Slovensko

 


 

Oprava střechy a fasády stolařské dílny

Žadatel: Alois Pohůnek

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013

 

 


 

Vybavení knihovny a zázemí pro jednotku SDH v obci Střelná

 

Žadatel: Obec Střelná

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007 - 2013