Projekty MAS » MAS Hornolidečsko - pomáháme zvyšovat kvalitu neformální vzdělávání

MAS Hornolidečsko - pomáháme zvyšovat kvalitu neformální vzdělávání

 

Název projektu: MAS Hornolidečsko - pomáháme zvyšovat kvalitu neformální vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016569
Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022
Celková výše dotace: 4.331.912, 72 Kč.

 

MAS Hornolidečska se zapojila do výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projektem chceme podpořit NNO v jejich činnosti, práci s dětmi a mládeží a rozvoji NNO. Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání v neziskových organizacích. Pracovníkům a dobrovolníkům bude v rámci projektu umožněno rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách či sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání tj. děti a mládež, budou mít možnost zapojit se bezplatně mnoha projektových dnů v klubovně i mimo ni.

 

Partneři:

Do projektu je zapojeno 7 partnerů: Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., Junák - český skaut, středisko Lidečko, z. s., LÍSKA, z.s. (Vsetín), Společenský klub Lidečko, z. s., Stonožka Valašská Polanka z.s., Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lidečko, Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín

 

publicita

 

 

kızılay dershaneler