Úspěšné projekty » Valašská Senice

Rekonstrukce multifunkčního zařízení v obci Valašská Senice

Žadatel - obec Valašská Senice

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER +


Rekonstrukce prodejny potravin v obci Valašská Senice

Žadatel - obec Valašská Senice

Dotační titul: MAS Hornolidečska/LEADER 2007-2013