NZÚ Light

Nová zelená úsporám LIGHT

 

Komu je NZÚ Light určena?

· žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu či trvale obývaného rekreačního objektu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022

· žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti o dotaci pobírat starobní důchod nebo mít invalidní důchod 3. stupně, příp. musí domácnost kdykoliv mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobírat příspěvek na bydlení

 

Kolik je možné získat?

· max. 150 000 Kč na jeden rodinný dům, přičemž dotace může pokrýt až 100 % výdajů

 

Jaké jsou termíny?

· žádat je možné od 9. 1. 2023

· zpětně lze uznat i projekty realizované od 12. 9. 2022

· na realizaci je 1 rok, ale lhůtu je možné dodatečně prodloužit

 

Jak požádat o dotaci?

· žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR

· pro elektronické podání žádosti je potřeba mít zřízenu tzv. identitu občana

· s žádostí Vám bezplatně pomůže MAS Východní Slovácko

 

Co je potřeba doložit?

· základem je fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku a konečná zpráva o provedení opatření

· k žádosti o dotaci je dále nutné doložit jakýkoliv dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele a dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení 

 

· není třeba dokládat projekt, energetické posouzení ani faktury

 

Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

 

Kontakty: 

Aleš Lahoda, tel.: 604 628 026, e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz

Adam Pavlík, tel.: 605 383 639, e-mail: pavlik@mashornolidecska.cz

Kotlíkové dotace

14.6. 2022 - 31.8.2022

NZÚ Light

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler