CLLD 2014 - 2020 » Výzvy a dokumenty pro žadatele » Výzva č. 1 OPŽP Realizace sídelní zeleně

1. Výzva MAS Hornolidečska, z.s. - OPŽP - Realizace sídlení zeleně

 

Příjem žádostí: 15.3.2019 - 30.9.2019

 

Scvhálené žádosti 


 

Zápis z jednání hodnotící a výběrové komise


 

Zaregistrované žádosti


 

Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

Dokumenty výzvy

 


Kompletní znění výzvy

12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 účinná od 7.1.2019. Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

12.2. Kritéria pro hodnocení žádostí

12.3. Náklady obvyklých opatření MŽP

12.4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

12.5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

12.6. Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

12.7. Seznam doporučených autochtonních dřevin

 

Ostatní dokumenty

 


 

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

  

Seminář


Pozvánka

Prezentace ze semináře pro žadatele