CLLD 2014-2020 » Výzvy a dokumenty pro žadatele » Výzva č. 2 OPŽP Realizace sídelní zeleně

2. Výzva MAS Hornolidečska, z.s. - OPŽP - Realizace sídlení zeleně

 

Termín přijmu žádostí: 19.11.2019 - 6.1.2020


 

Schválené žádosti


 

 

Zápis z jednání hodnotící a výběrové komise


 

 

Zaregistrované žádosti


 

Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

 

Výzva


Kompletní znění výzvy

 

 

Přílohy výzvy


12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23 účinná od 27.8.2019. Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

12.2. Kritéria pro hodnocení žádostí

12.3. Náklady obvyklých opatření MŽP

12.4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

12.5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

12.6. Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

12.7. Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky

12.8. Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní

12.9. Seznam doporučených autochtonních dřevin

 

 

Ostatní dokumenty


 

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

 

Prezentace k výzvě

  

 

Konzultace žádostí


Doporučuje žadatelům osobní konzultace žádostí v kanceláři MAS Hornolidečska. Adresa: Lidečko 36, PSČ 756 15 (budova ZŠ Lidečko, vchod z boční strany od parkoviště). 

 

Kozultace: 

Pondělí 2.12.2019 v době od 10:00 - 14:00 hod.

Středa 4.12.2019 v době od 10:00 - 14:00 hod.

 

Kozultace poskytují pracovníci MAS: Adam Pavlík, ALeš Lahoda. Předem je vhodné telefonicky domluvit hodinu na tel: 605 383 639, příp. mailem: pavlik@mashornolidecska.cz.

Na konzultaci je vhodné vzít projektovou dokumentaci a rozpočet.

 

Další konzultace jsou možné po dohodě na výše uvedeném tel.

Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

CLLD 2014-2020

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler