CLLD 2014 - 2020 » Výzva č. 6 IROP - Bezpečnost dopravy IV. » Výzva č. 6 IROP - Bezpečnost dopravy IV.

Výzva č. 6 MAS Honrolidečska, z.s. - IROP - Bezpečnost dopravy IV.

 

Příjem žádostí: 12.5.2021 - 30.6.2021

 

Seznam zaregisdtrovaných žádostí


Seznam zaregistrovaných žádostí k 30.6.2021

 

Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

Dokumenty výzvy


Kompletní znění výzvy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Věcné hodnocení (bodové hodnocení projektů)

 

 

Ostatní dokumenty


Interní postupy MAS (pro IROP)

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

 

 

Dokumenty ŘO IROP


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP výzva č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Specifická pravidla pro žadatele
Přílohy - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Seminář


Seminář k výzvě se uskuteční dne 16.6.2021 od 13:00 hod. Místo konání: obecí úřad Lidečko, zasedací místnost. 

 

POZVÁNKA