CLLD 2014-2020 » Výzva č. 7 IROP - Vzdělávací infrastruktura II » Výzva č. 7 IROP - Vzdělávací infrastruktura II

Výzva č. 7 MAS Honrolidečska, z.s. - IROP - Vzdělávací infrastruktura II

 

Příjem žádostí: 24.5.2021 - 12.7.2021

 

Výběr projektů k financování


 

Seznam zaregistrovaných žádosti


Seznam zaregostrovaných žádostí k 12.7.2021

 

Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

Dokumenty výzvy


Kompletní znění výzvy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Věcné hodnocení (bodové hodnocení projektů)

 

 

Ostatní dokumenty


Interní postupy MAS (pro IROP)

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

 

 

Dokumenty ŘO IROP


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68. výzva "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ", integrované projekty CLLD - SC 4.1

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Specifická pravidla pro žadatele
Přílohy - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Seminář


Seminář k výzvě se uskuteční dne 16.6.2021 od 14:00 hod. Místo konání: obecí úřad Lidečko, zasedací místnost. 

 

POZVÁNKA

 

 

kızılay dershaneler