CLLD 2014-2020 » Výzva č. 5 MAS Hornolidečska - Program rozvoje venkova

Výzva č. 5 MAS Hornolidečska, z.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 

Příjem žádostí: 20.11.2023 - 31.1.2024

 

Výběr žádotí k financování


 

FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rovzoj MSP v oblasti výroby a služeb

 

Seznam zaregistrovaných žádostí


Seznam zaregistrovaných žádostí k 31.1.2024

 

 

Dokumenty výzvy


Úplné znění výzvy

 

Pravidla pro žadatele 19.2.1

 

Formulář žádosti o dotaci: podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. Postup, jak podat žádost je uveden v následujících přílohách:

 

FICHE 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb

  • Nepovinné přílohy k Fichi 2 MAS Hornolidečska, z.s. nestanovuje

 

(v případě, že FICHE nepůjde otevřít, je nutné nejdříve soubor uložit do počítače)

 

Další přílohy a dokumenty


Interní postupy pro PRV MAS Hornolidečska, z.s.

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP: prohlášení si každý žadatel vygeneruje z portálu farmáře po přihlášení do svého účtu.

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek (odkaz na stránky SZIF; platní poslední verze příručky pro zadávání veřejných zakázek)

Finanční zdraví (odkaz na stránky SZIF; metodika a výpočet finančnho zdraví)

Pravidla pro publicitu PRV (odkaz na stránky SZIF; platí poslední verze příručky pro publicitu)

 

Semináře k výzvě a konzultace žádostí o dotaci


MAS pořádá pro žadatele seminář k přípravě projektů pro jednotlivé Fiche výzvy:

 

POZVÁNKA na seminář k FICHI 2 Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb:

  • Termín konání semináře: 07.12.2023 od 14:00 - 15:45 hod.
  • Místo konání semináře: Obec Lidečko, zasedací místnost obecního úřadu Lidečko

 

V jiné dny jsou pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě.

 

 

kızılay dershaneler