AKTUALITY » 2020 » Schválení žádosti o podporu na projekt MAS Hornolidečska - pomáháme zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání

 
02.03.2020

Schválení žádosti o podporu na projekt MAS Hornolidečska - pomáháme zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání

MAS Hornolidečska se zapojila do výzvy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projektem chceme podpořit NNO v jejich činnosti, práci s dětmi a mládeží a rozvoji NNO. Projekt si klade za cíl stabilizovat, podporovat a rozvíjet neformální vzdělávání v neziskových organizacích. Pracovníkům a dobrovolníkům bude v rámci projektu umožněno rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách či sdílení zkušeností. Účastníci neformálního vzdělávání tj. děti a mládež, budou mít možnost zapojit se bezplatně mnoha projektových dnů v klubovně i mimo ni. Žádost o dotaci jsme registrovali dne 14.10.2020. Žádost splnila všechny podmínky a byla dne 2.3.2020 ze strany Řídícího orgánu OP VVV schválena k financování.


Partneři:
Do projektu je zapojeno 7 partnerů: Rodinné centrum Valašské Klobouky, z. s., Junák - český skaut, středisko Lidečko, z. s., LÍSKA, z.s. (Vsetín), Společenský klub Lidečko, z. s., Stonožka Valašská Polanka z.s., Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lidečko, Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín.

Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

AKTUALITY

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler