AKTUALITY » 2020 » Schválení změny SCLLD

 
28.05.2020

Schválení změny SCLLD

Dne 27.5.2020 schválila Valná hromada MAS Hornolidečska, z.s. změnu č. 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020. Předmětem změny je zařazení čl. 20 PRV Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a výběr oblastí: a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice, e) Vybrané kulturní památky, f) Kulturní a spolková činnost, g) Stezky a dále aktualizace alokací mezi FICHE pro plánovanou výzvu č. 2 PRV, která bude vyhlášená v 07/2020:

 

FICHE 1: Rozvoj zemědělského podnikání: 3 500 000 Kč

FICHE 2: Podpora nových podnikatelských aktivit, rozvoj MSP v oblasti výroby a služeb: 3 025 000 Kč 

FICHE 4: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 3 067 726 Kč

 

AKTUALITY

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 12 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE