AKTUALITY » 2021 » Vyhlášení výzvy č. 6 IROP - Bezpečnost dopravy IV

 
12.05.2021

Vyhlášení výzvy č. 6 IROP - Bezpečnost dopravy IV

MAS Hornolidečska vyhlašuje výzvu č. 6 - IROP - Bezpečnost dopravy IV. Příjem žádostí bude od 12.5.2021 do 30.6.2021.

 

Alokace výzvy: 2.105.263,16 Kč.

 

Podporovány budou projekty ke zvyšování bezpečnosti silniční a pěší dopravy. Jako doplňková aktivita bude podporována výsadba doprovodné zeleně.

 

Vhodné aktivity:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I. a III. třídy (silnice II. třídy se na území MAS nenacházejí) a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy (přístřešky a čekárny jsou součástí bezbariérového přístupu k zastávkám a nelze je realizovat jako samostatný projekt),
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I. a III. třídy (silnice II. třídy se na území MAS nenacházejí), místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
  • je možná kombinace uvedených aktivit,
  • je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy (např. prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně, instalace parkovacích stojanů pro jízdní kola); vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.
  • veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace s ohledem na zvyšování bezpečnosti pohybu chodců.

 

Podrobnější informace k vyhlašované výzvě zde

Kotlíkové dotace

14.6. 2022 - 31.8.2022

AKTUALITY

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler