AKTUALITY » 2021 » Vyhlášení výzvy č. 7 IROP - Vzdělávací infrastruktura II

 
24.05.2021

Vyhlášení výzvy č. 7 IROP - Vzdělávací infrastruktura II

MAS Hornolidečska vyhlašuje výzvu č. 7 - IROP - Vzdělávací infrastruktura II. Příjem žádostí od 24.5.2021 do 12.7.2021.

 

Alokace výzvy: 1.666.630,32 Kč.

 

Podporovány budou pouze projekty zaměřené na infrastrkturu základních škol.

 

Vhodné aktivity:

  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám 
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

 

Podrobnější informace k vyhlašované výzvě zde

Kotlíkové dotace

12. 9. 2023 - 30.8.2024

NZÚ Light

AKTUALITY

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler