Aktuality » 2006 » Výběrová komise vybrala MASH vybrala projekty 1. kola LEADER+

 
10.03.2006

Výběrová komise vybrala MASH vybrala projekty 1. kola LEADER+

Dne 9.3.2006 proběhlo jednání výběrové komise MAS Hornolidečska k výběru projektů z prvního kola příjmu žádostí o podporu do programu Leader+. Přehled doporučených projektů místní akční skupinou Hornolidečsko ke spolufinancování v rámci Strategie "Valašsko sobě – světu Valašsko" v podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b):

č. Registrační číslo žádosti Název subjektu Název projektu Požadovaná dotace
1 CZ05.1.04/2.1.00.0/0679 Obec Horní Lideč Zkvalitnění služeb pro volnočasové aktivity obyvatel mikroregionu Hornolidečska 1 428 652
2 CZ05.1.04/2.1.00.0/0680 Agrospol Lužná, s.r.o./td> Instalace technologie na odsávání dílen dřevovýroby v provozu Lužná 823 500
1 CZ05.1.04/2.1.00.0/0677 Obec Valašská Polanka Bezbariérový vstup pro kulturní dům Valašská Polanka 169 597
1 CZ05.1.04/2.1.00.0/0675 Obec Valašská Senice Rekonstrukce multifunkčního zařízení v obci Valašská Senice 760 257
1 CZ05.1.04/2.1.00.0/0673 Sdružení obcí Hornolidečska Hornolidečská magistrála – podpora rozvoje cykloturisticky v mikroregionu 499 000
1 CZ05.1.04/2.1.00.0/0674 Sdružení obcí Hornolidečska Zachování kulturního dědictví mikroregionu 1 812 000
1 CZ05.1.04/2.1.00.0/0678 Obec Francova Lhota Stavební úpravy prostoru středu obce Francova Lhota 2 061 984
1 CZ05.1.04/2.1.00.0/0676 Obec Valašská Polanka Oprava hrazení bystřiny Pozděchůvka 520 467

Aktuality

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE