Leader 2005-2013 » Leader ČR 2006

29.6.2006

Dne 12.6.2006 MAS Hornolidečska vybrala projekty předložené do programu LEADER ČR na realiazci Záměru "Do Valašských hor". Dne 27.6.2006 výběr projektů potvrdil řídící orgán MZe.

Seznam vybraných projektů najdete zde.


29.5.2006
V rámci výzvy MAS Hornolidečska na realizaci Záměru „Do Valašských hor“ na téma „Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce“ byly podány v řádném termínu (tj. do 26.5.2006) celkem 3 žádostí, z toho:

  • v opatření 1: „Podpora moderního ekologického zemědělství spojeného s údržbou krajiny a výrobou tradičních valašských produktů“ byly předloženy 2 projekty
  • v opatření 2: Podpora rozvoje cestovního ruchu s využitím spolupráce podnikatelů v zemědělství a cestovním ruchu“ byl předložen 1 projekt

21.4.2006
Místní akční skupina Hornolidečsko v souladu s Integrovanou územní strategií Místní akční skupiny Hornolidečsko pro LEADER ČR na rok 2006 s názvem „Do Valašských hor“ vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty, které budou realizovány v roce 2006.

 

Datum vyhlášení výzvy: 24.4.2006
Datum ukončení příjmu žádostí: 26.5.2006 do 15.00 hod

Celé znění výzvy najdete v sekci Výzvy, dokumenty pro žadatele.


18.4.2006
V roce 2006 Místní akční skupina Hornolidečska podala žádost o dotaci na realizaci Strategie MAS Hornolidečska do programu Leader ČR 2006 s názvem "Do Valašských hor" na téma č. 2: "Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce". Dne 12.4.2006 proběhlo zasedání hodnotitelské komise.

MAS Hornolidečska je mezi 23 vybranými MAS z celé České republiky. Na realizaci svého Záměru s názvem „Do Valašských hor“ s tématem „Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce“ získala z programu LEADER ČR pro rok 2006 celkem 3 mil. Kč.


 

 

 

kızılay dershaneler