Leader 2005-2013 » Leader+

21.11.2006
Ministerstvo zemědělství ČR dne 21.11.2006 schválilo výběr 2 projektů na realizaci Strategie MAS Hornolidečska „Valašsko sobě – světu Valašsko“, které bodovala a vybrala výběrová komise MAS Hornolidečska dne 31.7.2006.

 


 

14.8.2006

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s plastností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Změnu pravidel najdete zde.

 


 

1.8.2006
Dne 31.7.2006 proběhlo jednání výběrové komise MAS Hornolidečska k výběru projektů z druhého kola příjmu žádostí o podporu do programu Leader+. Přehled doporučených projektů Místní akční skupinou Hornolidečsko ke spolufinancování v rámci Strategie "Valašsko sobě – světu Valašsko" v podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b) najdet zde.

 


 

7.6.2006
Zpřesnění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství pro podopatření 2.1.4.

Zpřesnění termínů v rámci administrace podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) se týká Pravidel MAS a Pravidel LEADER+, specifické podmínky pro poskytnutí pomoci z investičního záměru b) 1. skupina - realizace strategie – předkladatel projektu.

Ve snaze podpořit a usnadnit čerpání alokovaných finančních prostředků z OP Zemědělství a v souladu s bodem 20 Závěrečného ustanovení Pravidel MAS a bodem 10 Závěrečného ustanovení Obecných podmínek Pravidel LEADER+ provedlo Ministerstvo zemědělství jako Řídící orgán OP následující zpřesnění pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) pro překladatele projektů na již vyhlášená nebo případná další kola příjmu žádostí vyhlášená MAS.

V rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) se zpřesnění týká investičního záměru b) 1. skupina - realizace strategie, a to konkrétně následujících termínů:
– za podmínky, že k 30. červnu 2006 budou předloženy žádosti konečných příjemců k proplacení na 30 % finančních prostředků, které má MAS přidělené na realizaci projektů své strategie v období 2004 - 2006, je možné povolit ostatním konečným příjemcům v rámci 1. kola příjmu žádostí posunutí termínu pro předložení žádostí o proplacení, ale pouze individuálně (vzhledem k různým termínům vyhlašovaných výzev pro předkládání projektů jednotlivými MAS nelze stanovit jednotný termín) s písemným doporučením MAS a následným souhlasem RO SZIF;
– změnu posledního termínu pro podpis podmínek schválených projektů na poslední termín pro registraci projektů, a to z 30. června 2006 na 15. srpna 2006.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR


 

29.5.2006
Ministerstvo zemědělství ČR dne 23.5.2006 schválilo výběr 8 projektů na realizaci Strategie MAS Hornolidečska „Valašsko sobě – světu Valašsko“, které bodovala a vybrala výběrová komise MAS Hornolidečska dne 9.3.2006.

 


 

10.3.2006
Dne 9.3.2006 proběhlo jednání výběrové komise MAS Hornolidečska k výběru projektů z prvního kola příjmu žádostí o podporu do programu Leader+. Přehled doporučených projektů Místní akční skupinou Hornolidečsko ke spolufinancování v rámci Strategie "Valašsko sobě – světu Valašsko" v podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b) najdete zde.

 


 

1.3.2006
V rámci druhého kola příjmu žádostí o podporu z programu Leader+ na realizaci Strategie MAS Hornolidečska „Valašsko sobě – světu Valašsko“ na téma „Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech“ byly podány v řádném termínu (tj. do 28.2.2006) celkem 3 žádostí.

 


 

23.1.2006
Místní akční skupina Hornolidečsko v souladu s Integrovanou územní strategií Místní akční skupiny Hornolidečsko vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr b) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006.

Datum vyhlášení výzvy: 27.1.2006
Datum ukončení příjmu žádostí: 28.2.2006 do 14.00 hod.

Více informací najdete v sekci Výzvy, dokumenty pro žadatele.

 


 

26.9.2005
V rámci 2. kola příjmu žádostí o podporu z programu Leader+ na realizaci Strategie MAS Hornolidečska "Valašsko sobě – světu Valašsko" na téma "Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech" bylo podáno celkem 9 žádostí.

 

 

kızılay dershaneler