CLLD 2014-2020 » IROP » Výzva č. 2 IROP - Bezpečnost dopravy II.

Výzva č. 2 MAS Hornolidečska, z.s. - IROP - Bezpečnost dopravy II.

    

Příjem žádosti: 1.8.2019 - 16.9.2019

 

 

Scvhálené projekty 


Zápis z jednání výběrové komise


  

Přijaté projekty


Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

Dokumenty výzvy


Kompletní znění výzvy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Věcné hodnocení (bodové hodnocení projektů)

Příloha č. 3 Mapa území

 

 

Ostatní dokumenty

 


Interní postupy MAS (pro IROP)

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

 

 

Dokumenty ŘO IROP


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy_Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele
Přílohy - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Seminář


Pozvánka

Prezentace

 

 

kızılay dershaneler