CLLD 2014-2020 » IROP » Výzva č. 3 IROP - Vzdělávací infrastruktura I.

Výzva č. 3 MAS Hornolidečska, z.s. - IROP - Vzdělávací infrastruktura I.

  

Příjem žádostí: 12.8.2019 - 30.9.2019

 

 

Scvhálené projekty 


 

Zápis z jednání výběrové komise


 

Přijaté projekty


 

Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

Dokumenty výzvy


Kompletní znění výzvy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Věcné hodnocení (bodové hodnocení projektů)

Příloha č. 3 Mapa území

 

  

Ostatní dokumenty

 


Interní postupy MAS (pro IROP)

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

 

Dokumenty ŘO IROP


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Specifická pravidla pro žadatele
Přílohy - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Seminář


Pozvánka

Prezentace

 

 

kızılay dershaneler