Leader 2007-2013


2011          2010          2009         2008          2007


2011


15.9.2011   Hodnocení MAS 2011

Ve dnech 1.9. - 14.9.2011 proběhlo hodnocení činnosti Místních akčních skupin 2011. Oproti minulému roku proběhlo několik změn. Tou hlavní byla změna v průběhu hodnocení. Na rozdíl od loňského hodnocení, kdy jednotlivé hodnotitelské komise navštěvovaly MAS v jejich regionu, byla letos ustanovena pouze jedna komise, která hodnotila MAS na základě dotazníku a prezentace v sídle MZe v Praze. Naše MAS prezentovala svou činnost 7.9.2011 stejně jako ostatní MAS Zlínského kraje. Výsledky hodnocení zatím nejsou známy, ihned jak se to změní vás budeme informovat.

 


 

28.6.2011 Podána žádostz o dotaci na projekt spolupráce

Dne 27.6.2011 byla na CP SZIF v Praze podána žádost o dotaci na projekt spolupráce. Projekt má název "Síťování místních produktů na Valašsku" a klade si za cíl vytvořit distribuční síť produktů vyrobených v regionu Valašsko. Jedná se především o  produkty místních farem, ale také masné výrobky a další potravinářské výrobky. Do spolupráce je zapojeno celkem 6 místních akčních skupin z Valašska. Jsou to MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Ploština, Luhačovské Zálesí a MAS Hornolidečska. Rozhodnutí o schválení podpory bude známo během podzimu roku 2011.

 


 

22.06.2011 Registrace projektů 7. výzvy na SZIF

Dne 21.6. byly na RO SZIF v Olomouci zaregistrovány projekty podané v rámci 7. výzvy MASH. Od tohoto data je možné uplatňovat způsobilé výdaje na realizaci projektu. Celkem bylo zaregistrováno 10 projektů, jejich seznam je přiložen níže.

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH PROJEKTŮ


16.06.2011 Seznam projektů vybraných v rámci 7. výzvy

 

Výběrová komise MAS Hornolidečska vybrala projekty k podpoře z programu LEADER. Bylo podáno celkem 10 projektů z nichž všechny byly doporučeny k financování. Seznam projektů je ke stažení níže

SEZNAM VYBRANÝCH PROJKETŮ V 7. VÝZVĚ 08.06.2011  Přehled předložených žádostí v rámci 7. kola

 

Název projektu

Název žadatele Místo realizace
FICHE 4 "Zemědělství na Valašsku"    
Pořízení techniky na údržbu zemědělských ploch R. Zicha Pozděchov
Pořízení mobilní zemědělské techniky pro firmu GONE, s.r.o GONE, s.r.o. Prlov
FICHE 5 "Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel"    
Pořízení granulační linky na výrobu dřevěných pelet Dřevostav K+Ř Prlov
Pořízení sušičky dřeva M. Mikeska Lidečko
Provozovna dřevovýroby v obci Horní Lideč J. Slánský Horní Lideč
Pořízení vybavení a úprava vnějších ploch autoservisu Švirák T. Švirák Horní Lideč
Vybavení pneuservisu a autoservisu PNEUMARTINKA T. Martinka Valašská Polanka
Vybudování zázemí prodejny železářského zboží a kovoopravny Z. Tkadlec Valašská Senice
Pořízení mobilního stroje – nakladače pro manipulaci s dřevem POZ-Dřevo, s.r.o. Pozděchov
FICEH 8 "Vlašské produkty"    
Vybudování bourárny masa AGROFYTO, s.r.o. Lidečko23.5.2011 Ukončení 7 kola příjmu žádostí na MAS Hornolidečska

V rámci 7. kola příjmu žádosti na realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013 bylo předloženo v řádném termínu (tj. do 20.5.2011) celkem 10 žádostí, z toho:

 

 • FICHE 4: "Zemědělství na Valašsku" byly předloženy 2 žádosti
 • FICHE 5: "Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel" bylo předloženo 7 žádostí
 • FICHE 6: "Diverzifikace zemědělství" v rámci FICHE nebyla předložena žádná žádost
 • FICHE 8: "Valašské produkty" byla předložena 1 žádost

 


 

26.4.2011 Vyhlášení výzvy č. 7

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.6 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
 • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel
 • FICHE 6: Diverzifikace zemědělství
 • FICHE 8: Valašské produkty

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 26.4. - 20.5.2011 do 12.00 hod

 

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 14.4.2011   Připravujeme 7. výzvu k předkládání projektů

MAS Hornolidečska připravuje 7. výzvu na předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace Strategického plánu MAS Hornolidečska na období 2007 – 2013. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 5.7. – 26.7.2011. Vyhlášeny budou následující oblasti podpory:

FICHE 4 - Zemědělství na Valašsku

FICHE 5 - Zakládání a rozvoj mikropodniků

FICHE 6 - Diverzifikace zemědělství

FICHE 8 - Valašské podukty

Podrobné informace budou včas zveřejněny na internetu. Doporučujeme žadatelům včas konzultovat záměry s pracovníky MAS Hornolidečska.

 


2010


 

26.10.2010 Registrace předložených projektů v rámci 6. kola na RO SZIF Olomouc.

MAS Hornolidečska oznamuje žadatelům, kteří přeložili žádost v rámci 6. kola, a jejich projekt byl doporučen výběrovou komisí k financování, že dne 25.10.2010 byly jejich žádosti na Regionálním pracovišti v Olomouci zaregistrovány. Tento termín je rozhodující pro vznik způsobilých výdajů. Náklady vzniklé před tímto termín nebudou proplaceny.

 


 

26.10.2010  Přehled předložených a schválených žádostí v 6. kole

Dne 20.10.2010 vybrala Výběrová komise MAS Hornolidečska v rámci 6. kola příjmu žádostí celkem 7 projektů, mezi které rozdělila celkem 3.068.275,- Kč a jednoho náhradníka.

 


 

5.10.2010  Ukončení 6. kola příjmu žádostí na MAS Hornolidečska

V rámci 6. kola příjmu žádosti na realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013 bylo předloženo v řádném termínu (tj. do 4.10.2010) celkem 8 žádostí

 


 

8.9.2010  Informační seminář k výzvě č. 6

MAS Hornolidečska pořádá dne 8.9.2010 seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě č. 6. Podrobosnti viz pozvánka.

 


 

7.9.2010  Vyhlášení výzvy č. 6

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.6 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader.

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 13.9. - 4.10.2010 do 15.00 hod

 


 

23.6.2010  Registrace předložených projektů v rámci 5. kola na RO SZIF Olomouc

MAS Hornolidečska oznamuje žadatelům, kteří předložili žádost v rámci 5. kola, že dne 22.6.2010 byly na Regionálním pracovišti v Olomouci zaregistrovány všechny předložené žádosti. Tento termín je rozhodující pro vznik způsobilých výdajů. Náklady vzniklé před tímto termín nebudou proplaceny.

 


 

21.6.2010  Přehled předložených a schválených žádostí v rámci 5. kola

Dne 18.6.2010 vybrala Výběrová komise MAS Hornolidečska projekty předložené v rámci 5. kola příjmu žádostí MAS Hornolidečska. Mezi 8 schválených projektů rozdělila celkem 3 407 964,- Kč.

 


 

20.5.2010  Ukončení 5. kola příjmu žádostí MAS Hornolidečska

V rámci 5. kola příjmu žádosti na realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013 bylo předloženo v řádném termínu (tj. do 19.5.2010) celkem 8 žádostí.

 


 

5.4.2010  Vyhlášení výzvy č. 5

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.5 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader.

 

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 19.4. - 19.5.2010 do 15.00 hod

 


 

4.1.2010  Informační seminář k výzvám na rok 2010

Místní akční skupina Hornolidečska zve všechny své členy na informační seminář k výzvám, které budou vyhlášeny v roce 2010. Seminář se bude konat dne 20.1.2010 ve 13:00 na Ranči u zvonu ve Francově Lhotě. Více viz pozvánka.

 


2009


 

31.8.2009 Vyhlášení výzvy č. 4

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.4 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 2: Občanské vybavení a služby
 • FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
 • FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
 • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 1.9. - 30.9.2009

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 


 

5.5.2009  Pozvánka na informační seminář k výzvě č. 3

MAS Hornolidečska pořádá dne 21.5.2009 v době od 13.00 do 15.00 hod. informační seminář k výzvě č.3 vyhlášené v rámci realizace Strategie Leader MAS hornolidečska na období 2007 – 2013. Seminář je určený pro obce, NNO, církevní organizace, drobné podnikatele, podnikatele podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělské subjekty.

 

Pozvánka na seminář


14.4.2009 Vyhlášení výzvy č. 3 k předkládání projektů

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.3 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
 • FICHE 2: Občanské vybavení a služby
 • FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
 • FICHE 4: Zemědělství na Valašsku a valašské produkty
 • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel
 • FICHE 6: Diverzifikace zemědělství
 • FICHE 7: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 4.5.-29.5.2009

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"


7.4.2009 Informace o plánovaném vyhlášení 3. výzvy MASH

MAS Hornolidečska oznamuje žadatelům, že v měsíci květnu vyhlásí 3. výzvu k příjmu žádostí o dotaci v rámci realizace Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013. Výzva bude zveřejněna v nejbližší době. 

12.2.2009 Valná hromada MASH schválila harmonogram výzev na rok 2009

Valná hromada MAS Hornolidečska schválila na svém včerejším jednání harmonogram výzev na rok 2009. V roce 2009 je plánováno vyhlášení dvou výzev:

 • Výzva č. 3 - příjem žádostí 4.5.-29.5.2009
 • Výzva č. 4 - příjem žádostí 1.9.-30.9.2009

Zároveň však upozorňujeme, že v případě vyčerpání alokace finančních prostředků v rámci Výzvy č.3 nebue podzimní výzva vyhlášena.

 

Harmonogram výzev na rok 2009

 


 

4.2.2009 Seminář MAS Hornolidečska - dotace v roce 2009

MAS Hornolidečska pořádá dne 11.2.2009 v době od 9.00 do 13.00 hod. seminář pro žadatele. Seminář bude zaměřený na možnost získání dotací v rámci realizace Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska v roce 2009. Místo konání: Ranč U Zvonu, obec Francova Lhota.

Pozvánka na seminář

 


 

21.1.2009 Vyhlášení výzvy č. 2 k předkládání projektů

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje výzvu č.2 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
 • FICHE 3: Valašské kulturní dědictví 
 • FICHE 5: Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 21.1. - 12.2.2009

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 


2008


10.7.2008  Podpis dohody o poskytnutí dotace

Dne 10. července 2008 předseda MAS Hornolidečska Ing. Vojtěch Ryza podepsal Dohodu o poskytnutí dotace na rok 2008. MAS Hornolidečsku byla přidělena celková částka ve výši 5 143 304,- Kč. Z této částky je dle Pravidel programu Leader vyčleněno 20% na režijní náklady MASH. Celková částka, kterou budeme v letošním roce rozdělovat mezi projekty činí 4 114 643,- Kč.

 


 

24.07.2008

MASH schválila vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí

Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 schválila vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí. Text výzvy bude zveřejněn v nejbližších dnech na našich stránkách. Více informací najdete zde

 


 

31.07.2008

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje 1. výzvu v roce 2008 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

 • FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
 • FICHE 2: Občanské vybavení a služby
 • FICHE 7: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 


 

04.08.2008

Seminář k 1. výzvě

MAS Hornolidečska pořádá dne 12.8.2008 v době od 13.00 do 15.00 hod. informační seminář k výzvě č.1 v roce 2008 vyhlášené v rámci realizace Strategie Leader MAS hornolidečska na období 2007 – 2013. Seminář je určený pro obce, NNO, církevní organizace, drobné podnikatele podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělské subjekty.

 


 

09.09.2008

Ukončení 1. kola příjmu žádostí

V rámci výzvy 01/2008 na realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013 bylo podáno v řádném termínu (tj. do 8.9.2008) celkem 7 žádostí, z toho:

 • FICHE 1: "Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska" byla předložena 1 žádost
 • FICHE 2: "Občanské vybavení a služby“ byly předloženy 4 žádosti 
 • FICHE 7: "Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu" byly předloženy 2 žádosti

 


 

09.10.2008

Přehled předložených a schválených žádostí o dotaci v rámci 1. kola

Dne 8.10.2008 vybrala Výběrová komise MAS Hornolidečska projekty předložené v rámcci 1. kola příjmu žádostí MAS Hornolidečska.

Schválené projekty

Kotlíkové dotace

14.6. 2022 - 31.8.2022

NZÚ Light

Leader 2007-2013

 
 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler