Kotlíkové dotace

logo 

 

 

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

(CZ.05.01.02/03/22_001/0000010)

 

MAS Hornolidečska poskytuje konzultace žadatelům při vyplnění a podání žádosti o dotaci a následného vyúčtování na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

 

Ověření podporovaného kotle je možné na: https://svt.sfzp.cz

 


Kdo může žádat:

Dotace je určena pro tzv. nízkopříjmové domácnosti (průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč). Bez ohledu na výši příjmů je způsobilým Žadatelem Žadatel za podmínek:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
  3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti o dotaci pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

 


Kolik můžete získat:

Podpora bude poskytována formou dotace, a to ve výši až 95 % nákladů dle druhu vytápění:

  • kotel výhradně na biomasu - RUČNÍ nebo AUTOMATICKÉ přikládání: max. 130.000 Kč,
  • tepelné čerpadlo: max. 180.000 Kč,
  • plynový kondenzační kotel: max. 100.000 Kč (v případě, že  byla výměna realizována v období od 1.1.2021 do 30.4.2022 nebo vystavena závazná objednávka v termínu do 30.4.2022)

 


Termíny:

Datum vyhlášení Programu: 10. 5. 2022

Datum zahájení příjmu Žádostí: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.

Datum ukončení příjmu Žádostí: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.

Časová způsobilost výdajů: od 1.1.2021 - 31.12.2025.   

 

Datum a čas přijetí elektronického formuláře Žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí Žádosti.

 

Podrobné informace o Programu, podmínky a fomruláře jsou k dipozici na stránkách Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Kontaktní kotlíková linka: 577 043 411.

 


Pomůžeme vám:

  • s vyplněním formuláře žádosti o dotaci
  • s kontrolou a kompletací příloh k žádosti o dotaci
  • po realizaci projektu s vyúčtováním

Ve spolupráci se Zlínským krajem vám nabízíme administraci a pomoc s vyřízením dotace ZDARMA.Kontakty na Místní akčí skupinu Hornolidečska:

MAS Hornolidečska, z.s.

kancelář: Lidečko 36, 756 15 Lidečko (budova ZŠ Lidečko)

 

Kontaktní osoby: 

Adam Pavlík, tel.: 605 383 639‬

Aleš Lahoda: tel.: 604 628 026

 

Kontaktní e-mail: kotliky@mashornolidecska.cz 

 

!!! SCHŮZKU JE NUTNÉ PŘEDEM DOMLUVIT TELEFONICKY NEBO e-mailem !!!

Před návštěvnou kanceláře doporučujeme prostudovat si podmínky Programu a přichystat si potřebné přílohy. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Kotlíkové dotace

14.6. 2022 - 31.8.2022

NZÚ Light

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska, z.s.
Sídlo: Lidečko 467, PSČ 756 12

Kancelář: Lidečko 36, PSČ 756 12 (buodva ZŠ Lidečko)

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE

 

 

kızılay dershaneler