Leader 2005-2007 » Leader ČR 2006 » Výzvy, dokumenty pro žadatele

21.4.2006

Vyhlášení výzvy příjmu žádostí do programu LEADER ČR 2006

 

Místní akční skupina Hornolidečsko v souladu s Integrovanou územní strategií Místní akční skupiny Hornolidečsko pro LEADER ČR na rok 2006 s názvem „Do Valašských hor“ vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční pomoc na projekty, které budou realizovány v roce 2006.

 

Datum vyhlášení výzvy: 24.4.2006
Datum ukončení příjmu žádostí:   26.5.2006 do 15.00 hod

 

Žádosti musí být doručeny osobně na adresu:
MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

 


Projekty se budou podávat v rámci dvou opatření:

Opatření č.1: Podpora moderního ekologického zemědělství spojeného s údržbou krajiny a výrobou tradičních valašských produktů pouze odkaz ke stažení
Opatření č.2: Podpora rozvoje cestovního ruchu s využitím spolupráce podnikatelů v zemědělství a cestovním ruchu pouze odkaz ke stažení

Stručný popis Záměru MAS Hornolidečska v rámci Leader ČR pro rok 2006.
Pravidla Leader ČR pro rok 2006.

 

 


 

Dokumenty pro žadatele – společné:

Pro obce a neziskové subjekty:

Pro podnikatelské subjekty:

 


Další informace získáte na adrese MAS Hornolidečska.

 

Kontaktní osoba:   Aleš Lahoda, manažer MAS Hornolidečska
mobil: 604 628 026
e-mail: lahoda@mashornolidecska.cz