Leader 2005-2007 » Leader ČR 2006 » Dokumenty pro příjemce

Hlášení o průběhu realizace projektu

Žadatel je povinen každé čtvrtletí po dobu realizace projektu podávat na MAS Hornolidečska hlášení o průběhu realizace projektu na závazném formuláři.

 


Výběrové řízení

1.Postup při zdávání výběrového řízení u veřejných zakázek:

Příjemce pomoci je povinen při výběru dodavatel postupovat dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zadavateli veřejné zakázky jsou:

  • zadavatelé dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., kdy předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000,- Kč
  • zadavatelé dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., kdy předmět zakázky je z více než 50% financován veřejným zadavatelem a předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000,- Kč

 

Dokumentace ze zadávacího řízení u VEŘEJNÝCH zakázek, kterou příjemce pomoci (zadavatel) předkládá spolu se žádostí o proplacení.

2.Postup při zdávání výběrového řízení u neveřejných zakázek:

Při zadávání neveřejných zakázek příjemce pomoci postupuje dle příručky pro zadávací řízení neveřejných zakázek podle Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství. Příručka má doporučující charakter a jejím účelem je umožnit snazší orientaci žadatelů v oblasti neveřejných zakázek.

Dokumenty ke stažení:

 

 

Dokumentace ze zadávacího řízení u NEVEŘEJNÝCH zakázek, kterou příjemce pomoci (zadavatel) předkládá spolu se žádostí o proplacení.