Leader 2005-2007 » Leader+ » Podpořené projekty

Datum: 10.3.2006
Seznam vybraných projektů z prvního kola příjmu žádostí o podporu do programu Leader+ MAS Hornolidečska:

 

č. Název subjektu Název projektu Požadovaná dotace
1 Obec Horní Lideč Zkvalitnění služeb pro volnočasové aktivity obyvatel mikroregionu Hornolidečska 1 428 652
2 Agrospol Lužná, s.r.o. Instalace technologie na odsávání dílen dřevovýroby v provozu Lužná 823 500
3 Obec Valašská Polanka Bezbariérový vstup pro kulturní dům Valašská Polanka 169 597
4 Obec Valašská Senice Rekonstrukce multifunkčního zařízení v obci Valašská Senice 760 257
5 Sdružení obcí Hornolidečska Hornolidečská magistrála – podpora rozvoje cykloturisticky v mikroregionu 499 000
6 Sdružení obcí Hornolidečska Zachování kulturního dědictví mikroregionu 1 812 000
7 Obec Francova Lhota Stavební úpravy prostoru středu obce Francova Lhota 2 061 984
8 Obec Valašská Polanka Oprava hrazení bystřiny Pozděchůvka 520 467

 

Datum: 1.8.2006
Seznam vybraných projektů z druhého kola příjmu žádostí o podporu do programu Leader+ MAS Hornolidečska:

 

č. Název subjektu Název projektu Požadovaná dotace
1 Miroslav Smýkal - KOVEKO Linka pro zpracování elektroodpadu a plastů 881 638
2 Římskokatolická farnost Lidečko Centrum pro život 213 000