CLLD 2014-2020 » IROP » Výzva č. 4 IROP - Bezpečnost dopravy III.

Výzva č. 4 MAS Hornolidečska, z.s. - IROP - Bezpečnost dopravy III.

    

Příjem žádosti: 20.5.2020 - 13.7.2020

 

Výběr projektů k financování


 

Zaregistrované žádosti


 

Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

Dokumenty výzvy


Kompletní znění výzvy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Věcné hodnocení (bodové hodnocení projektů)

 

 

Ostatní dokumenty


Interní postupy MAS (pro IROP)

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

 

 

Dokumenty ŘO IROP


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Specifická pravidla pro žadatele
Přílohy - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

Seminář


Seminář k výzvě se uskuteční dne 25.6.2020 od 13:00 hod.. Místo konání: KD Valašská Polanka.

POZVÁNKA

PREZENTACE

 

 

 

kızılay dershaneler