CLLD 2014-2020 » IROP » Výzva č. 5 IROP - Rozvoj zájmového a neformální vzdělávání I.

Výzva č. 5 MAS Hornolidečska, z.s. - IROP - Rozvoj neformálního vzdělávání I.

    

Příjem žádosti: 27.5.2020 - 30.9.2020 

 

!!! POZOR ZMĚNA: příjem žádosti je posunut do 30.10.2020 !!!

 

Výběr projektů k financování


 

Zaregistrované žádosti


 

Změna výzvy


Oznamujeme, že dne 29.9.2020 došlo ke změně výzvy. Předmětem změny je prodloužení termínu předkládání žádostí o dotaci, a to z 30.9.2020 na 30.10.2020 

 

Kompletní znění změněné výzvy

 

Žádost o dotaci


Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí MS 2014+!

 

Dokumenty výzvy


Kompletní znění výzvy

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Věcné hodnocení (bodové hodnocení projektů)

 

 

Ostatní dokumenty


Interní postupy MAS (pro IROP)

Postup pro zadávání Žádosti do MS2014+

 

 

Dokumenty ŘO IROP


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 68 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"

 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 

Specifická pravidla pro žadatele
Přílohy - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 

 

kızılay dershaneler