Rok 2008


2011          2010          2009         2008          2007


 

10.07.2008

Podpis dohody o poskytnutí dotace na realizaci SPL MASH

Dne 10. července 2008 předseda MAS Hornolidečska Ing. Vojtěch Ryza podepsal Dohodu o poskytnutí dotace na rok 2008. MAS Hornolidečsku byla přidělena celková částka ve výši 5 143 304,- Kč. Z této částky je dle Pravidel programu Leader vyčleněno 20% na režijní náklady MASH. Celková částka, kterou budeme v letošním roce rozdělovat mezi projekty činí 4 114 643,- Kč.

 


 

24.07.2008

MASH schválila vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí

Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 schválila vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí. Text výzvy bude zveřejněn v nejbližších dnech na našich stránkách. Více informací najdete zde

 


 

31.07.2008

Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů

Místní akční skupina Hornolidečska vyhlašuje 1. výzvu v roce 2008 na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Leader. Podporované oblasti:

  • FICHE 1: Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska
  • FICHE 2: Občanské vybavení a služby
  • FICHE 7: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

Podrobné inforamce o výzvě jsou ke stažení v sekci "Výzvy, dokumenty pro žadatele"

 


 

04.08.2008

Seminář k 1. výzvě

MAS Hornolidečska pořádá dne 12.8.2008 v době od 13.00 do 15.00 hod. informační seminář k výzvě č.1 v roce 2008 vyhlášené v rámci realizace Strategie Leader MAS hornolidečska na období 2007 – 2013. Seminář je určený pro obce, NNO, církevní organizace, drobné podnikatele podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu a zemědělské subjekty.

 


 

09.09.2008

Ukončení 1. kola příjmu žádostí

V rámci výzvy 01/2008 na realizaci Strategického plánu Leader MAS Hornolidečska na období 2007 - 2013 bylo podáno v řádném termínu (tj. do 8.9.2008) celkem 7 žádostí, z toho:

  • FICHE 1: "Obnova a rozvoj obcí Hornolidečska" byla předložena 1 žádost
  • FICHE 2: "Občanské vybavení a služby“ byly předloženy 4 žádosti 
  • FICHE 7: "Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu" byly předloženy 2 žádosti

 


 

09.10.2008

Přehled předložených a schválených žádostí o dotaci v rámci 1. kola

Dne 8.10.2008 vybrala Výběrová komise MAS Hornolidečska projekty předložené v rámcci 1. kola příjmu žádostí MAS Hornolidečska.

Schválené projekty

 

Rychlý kontakt

MAS Hornolidečska
Lidečko 467
756 15 Lidečko

ID datové schránky: 7uyxvcg

 

IČ: 266 76 109
mail@mashornolidecska.cz

www.mashornolidecska.cz

 

více ZDE